2009- 06.11.2012 - თარიღისათვის წარმოებული ხარჯთაღრიცხვა


2013-04-22 14:52:01
ფონის წმინდა გიორგის სახელობის მონასტრის მშენებლობის ფონდი   06/11/2012
შემოწირულობა დახარჯული თანხა
# დასახელება დოკუმეტაცია თანხა თანხა დასახელება
1 "საქართველოს იმედის" ხატისთვის  შეწირულობა გვარის სახელით   2700 600 საიტის კონფიგურაციის შექმნა 
2 თბილისში შეწირულობის ყუთიდან დარჩენილი თანხა (განმარტება: ნაწილი დაემატა იმედის ხატის შეწირულობის თანხას)   210 210 საიტის დიზაინი, ლოგო
3  რუსთავში შეწირულობის ყუთიდან ამოღებული თანხა  პირველად    800 100 საიტის დომენის 30/სივრცე 70 (2011წელი)
4  რუსთავში შეწირულობის ყუთიდან ამოღებული თანხა  მეორედ   237 1000 კოტე გარსევანიძისთვის (არქიტექტორი) გადახდილი თანხა მონასტრის პროექტის პირველი ვარიანტის
5  ხაშურში შეწირულობის ყუთიდან ამოღებული თანხა  პირველად   500 700 მიწის აზომვა, ტოპო, სიომკა, გეოლოგია
6  ხაშურში შეწირულობის ყუთიდან ამოღებული თანხა  მეორედ   377 180 ბუკლეტების დაბეჭდვა
7 გოჩა ნოზაძე   1150 100 შლაგბაუმის დამზადება მონასტრამდე ასასვლელი გზისთვის
8 კობა(იაკობ ნოზაძე)   600 150 ბენზოხერხი მონასტრისთვის
9 თამაზ ნოზაძე   616 2115 ტრაქტორისტის (სახელი და გვარი , davazusteb) მომსახურება გზის გასაწმენდად ეკლესიამდე
10 გოგი ნოზაძე   38 278 სალოცავის გადატანის ხარჯები, ტერიტორიის გასუფთავება
11 გია ნოზაძე   40 10 შესაწირი ყუთი
12 პაატა ნოზაძე   1500 500 გამოტანილი თანხის ბანკში შეტანა  (ხელზე არსებული ფულის გახარჯვას მიეკუთვნება)
13 30/06/2012 სამებაში შეკრებისას შეწირული თანხა (განმარტება: #1 დანართში წარმოდგენილი იქნება შემომწირველების სია)   1265,5 2700 " საქართველოს იმედის" ხატითვის  შეწირულობა გვარის სახელით საპატრიარქოში
14 ბანკიდან მოხდა თანხის გატანა და დაბრუნება, რადგან არ დაიხარჯა   400 1458,5 30/06/2012 სამებაში შეკრებისას შეწირული თანხა (განმარტება: #1 დანართში წარმოდგენილი იქნება შემომწირველების სია) ბანკში შევიდა 
15       200 ფონდის რეგისტრაციის ღირებულება
16       33 საგავრეულო ხატის რუსთავში დაბრძანების შესახებ რეკლამის განთავსება რუსთავის ტელევიზიაში 
17       100 საიტის დომენის 30/სივრცე 70 (2012წელი)
18          
19          
20          
21          
      10434 10435  
      სხვაობა შემოწირულსა და გახარჯულს შორის= -1
P. S. მამუკა -შალვა ნოზაძემ გადაიხადა  2010 წლის დომენისა და სივრცის თანხა 100 ლარი (შეწირულობა გახარჯვა)