ხატის დაბრძანება  მდებარეობა თრიღი მიმბარებელი ტელ.ნომერი სხვა
1 თბილისი 2009/11-2010/10 სოფიო ნოზაძე
მამუკა ნოზაძე
571 653030
599 584161
 
2 რუსთვი 2010/10-2011/07 დარია ნოზაძე
ესმა ნოზაძე
574 711116
599760954
 
3 ხაშური 2011/07-2012/05 რეზო ნოზაძე
გია ნოზაძე
599 223523
557 102279
 
4 გორი 2012/05- გიგა ნოზაძე
ვეფხვია ნოზაძე
598 119244
599 988635
 
 ხაშური  2012/07  რეზო ნოზაძე  599 223523