თანხების ქვითრები


2011-11-21 19:29:45

წარმოვადგენთ ასევე 33 ლარის ქვითარს,  რომელიც გადაირიცხა ქვემო ქართლის ტელავიზიის ანგარიშზე რეკლამისთვის, ხატის რუსთავში ყოფნის შესახებ