პროექტიმიწის სარეგისტრაციო საბუთი

2012-11-12 10:39:55

მონასტრის პროექტის საბოლოო ვარიანტი

2012-11-12 10:37:14
საბოლოო პროექტი

ძველი ვარიანტის მონასტრის პროექტის მონახაზი,

2012-05-09 16:06:12
იმის გამო რომ მის ასაგებად შესაბამისი თანხების მოძიება გაძნელდებოდა გადაწყდა არჩევანი შეჩერებულიყო მეორე საბოლოო პროექტზე