ემიგრანტებიემიგრანტები

2011-08-01 19:08:44
მოგვაწოდეთ ინფორმაცია ემიგრანტ ნოზაძეებზე, საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს მოგვარეებზე,