საგვარეულო ხეჭიათურის სოფელ ბერეთისაში მცხოვრები ნოზაძეები

2011-08-01 19:26:43
მოგვაწოდეთ თქვენს ხელთ არსებული მასალები "საგვარეულო ხე" რათა მოვიძიოთ და მჭიდროდ დავუკავშორდეთ ერთმანეთს წინაპართა ფესვებიდან.